W piątek, 27 kwietnia 2018 roku poszliśmy pod opieką pani Katarzyny Robaczewskiej na wykład do Instytutu Filologii Angielskiej we Wrocławiu. Projekt nosił nazwę My home is my castle. Or why Americans monsters don’t need to run a lot. W wykładzie oprócz nas brały udział również inne szkoły. Temat, który został podjęty podczas lekcji był ciekawą odmianą wykładu akademickiego, którego oczekiwaliśmy. Pani poruszyła sprawy dotyczące amerykańskich legend i potworów w nich występujących. Spotkanie zakończyło się kolejną prezentacją dotyczącą działalności Instytutu oraz toku nauki w niej. Dowiedzieliśmy się wielu informacji o nauczanych tam językach, prowadzonych przez szkołę projektach oraz rekrutacji. Wyjście uważam za udane doświadczenie na drodze młodego pasjonata języka angielskiego.

Marysia Majcher i Agata Skulska, kl. 3c.