Szanowni Państwo,

już jutro rusza rekrutacja do szkół podstawowych. Zapraszamy kandydatów zarówno do klasy pierwszej, jak i do klasy siódmej. Poniżej zamieszczamy garść przydatnych informacji  i dokumentów związanych z procesem rekrutacji.

  1. Klasy pierwsze: dostęp do systemu miejskiego: kliknij tutaj

    Więcej informacji: www.edu.wroclaw.pl/rekrutacja

  2. Klasy siódme:

UWAGA! W związku z dużym zainteresowaniem klasą ogólną z poszerzoną edukacją matematyczną przeprowadzony zostanie dodatkowy test predyspozycji matematycznych.

Deklaracje przystąpienia do testu predyspozycji matematycznych do oddziału ogólnego z poszerzoną edukacją matematyczną w kl. VII w Szkole Podstawowej nr 66 składamy do 6 czerwca 2017 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Gimnazjum nr 19 przy ul. Dembowskiego 39. Deklarację można pobrać poniżej.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania
1 Złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji matematycznych (dotyczy kandydatów do klasy ogólnej z poszerzoną edukacją matematyczną)

Wypełnione deklaracje należy składać wyłącznie w formie papierowej na określonym formularzu w sekretariacie Szkoły przy ul. Dembowskiego 39 w godzinach od 9.00 do 15.00

do 6 czerwca 2017 r. do godziny 15.00
2 Przeprowadzenie testu predyspozycji matematycznych (dotyczy kandydatów do klasy ogólnej z poszerzoną edukacją matematyczną)

Test odbędzie się w budynku Gimnazjum nr 19 z siedzibą przy ul. Dembowskiego 39

Każdy kandydat w dniu testu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

19 czerwca 2017 r.
3 Składanie kwestionariusza (wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz świadectwa promocyjnego (wraz z kopią) do klasy VII szkoły podstawowej 23 i 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00
4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej nr 66 we Wrocławiu.

  1. Listy te będą podane do publicznej wiadomości wyłącznie w formie papierowej na tablicy  przy sekretariacie  w siedzibie Gimnazjum nr 19 przy ul. Dembowskiego 39.
  2. Informacje  nie będą udostępniane drogą elektroniczna ani telefoniczną.
29 czerwca 2017 r.

do godziny 15.00

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera lub regularnego śledzenia naszych stron internetowych:

  • http://gimnazjum19.wroclaw.pl/
  • http://archiwalna.sp66.wroclaw.pl/

Serdecznie zapraszamy!