Zapraszamy do udziału w wyjątkowym konkursie.

Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych ostatnich klas i ponadgimnazjalnych czytelnictwa oraz doskonalenia warsztatu pisarskiego, a wraz z nim rozbudzania wyobraźni, zdobywania kompetencji językowych, bogacenia słownictwa, motywowanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy.

Regulamin konkursu (PDF)

Formularz zgłoszeniowy (PDF)

Zgoda na przetwarzanie danych (PDF)