Wręczenie nagród VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego “Płynąć pod prąd” odbyło się 19 października 2017 roku podczas XIX Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół. Uroczystość swoją obecnością uświetnili znamienici goście, m.in. pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda (zdjęcie górne lewe), szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, arcybiskup Henryk Hoser, Maria Dzieduszycka – Prezes Zarządu Fundacji Herberta. Wiersz „Przesłanie Pana Cogito” czytał Jerzy Zelnik (zdjęcie górne środkowe). Rodzinę Herbertów reprezentował siostrzeniec poety dr hab. Rafał Żebrowski (zdjęcie górne prawe). Dwunastu laureatów konkursu odebrało dyplomy i nagrody (zdjęcie dolne). Wszyscy uczestnicy przeżyli wspaniałe chwile pełne wrażeń i wzruszeń.

Małgorzata Król