“Żeby szlachetne piękno, uroda istnienia, a może nawet dobro miały we mnie dom…”

Jesteśmy szkołą, która u progu XXI wieku przygotowuje młodzież do:

  • odpowiedzialności,
  • umiłowania prawdy i mądrości,
  • poszanowania godności człowieka.

Pragniemy stworzyć klimat przyjaznego, otwartego dialogu, by w duchu wzajemnego szacunku i koleżeństwa kształtowali się ludzie:

  • wrażliwi,
  • odważni,
  • dokonujący mądrych i odpowiedzialnych wyborów,
  • otwarci na świat,
  • kochający swój rodzinny kraj.