W miesiacu wrześniu opłata za obiady wynosi 15 x 6zł=90zł

Dzieci które rozpoczęły obiady po 10 płacą liczba dni x 6zł

Jadłospis 10-14.09

Jadłospis 17-21.09