Szkoła Podstawowa nr  66  im. Zbigniewa Herberta, ul. Dembowskiego 39, 51-670 Wrocław ogłasza zamówienie na Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 66  we Wrocławiu

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

 
Termin składania ofert: 03.07.2018 r. 11:00

Prosimy o zapoznanie się dokładnie z zapisami poniżej zamieszczonych załączników do pobrania.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zamówienie na usługi społeczne
  3. Załączniki nr 1-6 (edytowalne)
  4. Zał. nr 7 -Umowa -Wzór
  5. Zał. nr 8- Oświadczenie dla wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
  6. Zał. nr 9     Dodatki do żywności niewskazane w diecie dzieci
  7. Zał. nr 10    Zalecenia szczegółowe do surowców
  8. Zał.  nr 11    Jadłospisy dla Szkół Podstawowych