27 kwietnia nasza społeczność szkolna i samorządy okolicznych szkół uczestniczyła w Konferencji Samorządowej pt. Być jak Pan Cogito. Konferencja Samorządowa to spotkanie ludzi, którzy angażują się w życie swojej placówki, zachęcają innych do działania i pracy na rzecz wspólnego dobra.

Pierwsza konferencja odbyła się w murach naszej szkoły w 2003 roku. Tegoroczną zaś zorganizowaliśmy po to, by uczcić 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości i ogłoszenie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta – poety, który jest Patronem Szkoły Podstawowej nr 66, powstałej z Gimnazjum nr 19.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości: Pana Prof. Jana Miodka, edukatorów z Centrum Historii Zajezdnia,  Dyrektorów szkół podstawowych nr 8, 12, 36, 45, 84, 107; przedszkoli, przedstawicieli i opiekunów samorządów uczniowskich wymienionych placówek. Podczas apelu, rozpoczynającego konferencję, wysłuchaliśmy wykładów: pana Prof. Miodka o znaczeniu imienia i nazwiska Patrona SP 66, pani Ewy Woźniak-  Wawrzyniak z Centrum Historii Zajezdnia; recytacji wierszy Zbigniewa Herberta- uhonorowanych nagrodami w Konkursie Recytatorskim „Płynąć pod prąd”; piosenki naszej absolwentki Oliwii Opalskiej pt.”Kołatka”, która wygrała Ogólnopolski Konkurs Piosenek Przemysława Gintrowskiego. Byliśmy świadkami rozdania nagród w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym Być jak Pan Cogito, organizowanym przez naszą szkołę, w którym do jury zaprosiliśmy artystę plastyka Pana Arkadiusza Olaka.

Uczniowie mieli też okazję poznać naszego patrona podczas warsztatów tematycznych przeprowadzonych przez nauczycieli SP 66. Pracowali też na szkoleniu historycznym, zgłębiając wiedzę biograficzną ludzi zasłużonych dla idei Wolności i Solidarności, tak często podejmowanych w twórczości poety. Po ponad 90. minutowych zajęciach prezentowali efekty swojej pracy w warsztatach takich jak.: Podróże Herberta, Graffiti, Poezja Śpiewana, Notowanie Wizualne, Teatralne. Byliśmy świadkami ogromu pracy włożonej podczas zajęć przez przedstawicieli  samorządów i uczniów naszej szkoły.

Wydaliśmy okolicznościową gazetkę, do której przeczytania zachęcamy.

Wierzymy, że to spotkanie było okazją do poszerzenia wiedzy i zrozumienia, że „w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad (…) W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad  przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń” – napisano w uchwale sejmowej.

Samorząd Uczniowski i Redakcja Gazetki Szkolnej Cogito

« 1 z 5 »

Warsztaty