Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci,

przedstawiamy ważne informacje dotyczące rekrutacji do klasy siódmej w roku szkolnym 2018/2019. Planujemy utworzenie czterech oddziałów:

I Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim

 1. Regulamin rekrutacji (wraz z harmonogramem) [plik pdf]
 2. Deklaracja przystąpienia Kandydata do testu predyspozycji językowych (załącznik nr 1 do regulaminu) [plik pdf]
 3. Wniosek o przyjęcie [plik pdf]
 4. Zgoda na przetwarzanie danych [pdf]

Podobnie jak w zeszłym roku zaplanowaliśmy warsztaty przygotowujące do testu predyspozycji prowadzone przez wysokiej klasy specjalistę. Warsztaty odbędą się w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym odbędzie się test. Liczba miejsc jest ograniczona, zatem, wzorem ubiegłego roku na warsztaty będziemy prowadzić zapisy w formie elektronicznej przez formularz zamieszczony na naszej stronie. O terminie otwarcia formularza poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszej strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

II Klasa ogólna z poszerzoną edukacją matematyczną

 1. Regulamin rekrutacji (wraz z harmonogramem) [plik pdf]
 2. Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu dla Kandydatów do klasy ogólnej z poszerzoną edukacją matematyczną [plik pdf]
 3. Formularz (wniosek o przyjęcie) [plik pdf]
 4. Zgoda na przetwarzanie danych [pdf]

Ze względu na duże zainteresowanie klasą ogólną z poszerzoną edukacją matematyczną przeprowadzony zostanie sprawdzian dla Kandydatów. Szczegółowe informacje podano w powyższym regulaminie.

III Klasa sportowa

 1. Regulamin rekrutacji (wraz z harmonogramem) [plik pdf]
 2. Deklaracja przystąpienia Kandydata do testu predyspozycji sprawnościowych [plik pdf]
 3. Formularz (wniosek o przyjęcie) [plik pdf]
 4. Zgoda na przetwarzanie danych [pdf]

Dodatkowe informacje na temat testu predyspozycji sprawnościowych opublikujemy w terminie późniejszym, oczywiście na naszej stronie internetowej.

IV Klasa ogólna

 1. Formularz (wniosek o przyjęcie) [plik pdf]
 2. Zgoda na przetwarzanie danych [pdf]

Terminy postępowania rekrutacyjnego są tożsame dla wszystkich oddziałów. Obowiązują również kandydatów do klasy ogólnej (z wyłączeniem dodatkowych testów lub sprawdzianów).  Dokumentacja, którą należy dostarczyć do sekretariatu szkoły to:

 1. Oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej wraz z jego kopią.
 2. Formularz (wniosek o przyjęcie do szkoły).
 3. Zgoda na przetwarzanie danych.
 4. Dwa zdjęcia legitymacyjne czytelnie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka.
 5. Zaświadczenie o wynikach dodatkowych testów/sprawdzianów do oddziałów do których przeprowadzono takowe.

Zapraszamy także chętnych do klas pierwszych i klasy “0”!

Zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi: