Ogłoszenia

Informacja o otwarciu ofert

Informacja tutaj.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

By |czerwiec 25th, 2018|Ogłoszenia|0 Comments

Szkoła Podstawowa nr  66  im. Zbigniewa Herberta, ul. Dembowskiego 39, 51-670 Wrocław ogłasza zamówienie na Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 66  we Wrocławiu

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

 
Termin składania ofert: 03.07.2018 r. 11:00

Prosimy o zapoznanie się dokładnie z zapisami poniżej zamieszczonych załączników do pobrania.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zamówienie […]