Dnia 21 listopada spotkaliśmy się na Apelu Życzliwości, aby świętować i dzielić się radością oraz prezentami z wszystkimi członkami naszej szkolnej społeczności.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego rozdaliśmy dyplomy uczniom, którzy okazali się, zdaniem ich kolegów głosujących w plebiscycie na najbardziej życzliwego ucznia w klasie, pomocni, serdeczni na co dzień.

Złożyliśmy też podziękowania na ręce tego nauczyciela, który zdaniem uczniów SP66, okazał się najbardziej życzliwym Belfrem 2017 roku. Został nim Pan Piotr Ludwikowski, nauczyciel fizyki. Nasi  koledzy i koleżanki z zerówki i 1 klasy rozdali „Kartki  Życzliwki” wszystkim pracownikom szkoły. Serdecznie nas tym gestem ucieszyliJ Gratulujemy wszystkim, którzy na co dzień są serdeczni, mili i okazują innym pomoc i wsparcie.

Idea świętowania dnia życzliwości narodziła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W 1973 roku z inicjatywy studentów, braci Briana i Michaela McCormacków – jako wezwanie do pokoju w odpowiedzi na wojnę między Izraelem a Egiptem – ustanowiono World Hello Day. Na świętowanie wyznaczono 21 listopada. W Polsce święto obchodzone jest jako Światowy Dzień Życzliwości, a prekursorem tych obchodów stał się Wrocław.

We współczesnym świecie takie cechy, jak przychylność wobec siebie, uczynność, sympatia zdają się znikać z codziennych zachowań. To tendencja, której skutki są zauważalne i bardzo dotkliwe. Aby temu przeciwdziałać, musimy pamiętać, że wzajemny szacunek i otwartość na drugiego człowieka przynoszą natychmiastowe rezultaty – sprawiają, że to, co robimy daje nam większą satysfakcję i motywuje do dalszego działania. Szanując bowiem cudze starania, sprawiamy, że inni doceniają i szanują nasze.

Życzymy wszystkim sympatycznego Świętowania Dnia Życzliwości 2017.

Małgorzata Woźniak